• PEGI en ESRB classificatiesystemen

  5 april 2010 13:39 door
  Vaak worden games beschuldigd voor het aanzetten tot moord en geweld. Meeste van de tijd dat er een ongeluk gebeurt, gebruikt men games als zondebok.

  Toch zijn er al verscheidene onderzoeken naar gedaan om te zien of dit ook daadwerkelijk zo is. 3/4 van de onderzoeken zegt hetzelfde: games zijn niet de oorzaak tot geweld. Het hangt van individu tot individu af hoe zijn mentale toestand is en hoe hij/zij met beeldmateriaal (games, films, etc.) kan omgaan. Om de ouders een beter zicht te geven welke game(s) beter geschikt zijn voor hun kinderen, zijn er ook voor games classificatiesystemen ontwikkeld, nl. PEGI en ESRB. Hoe deze verschillende systemen werken en wat hun symbolen betekenen, ontdek je nu allemaal in deze special!
  PEGI

  Wat is PEGI?
  PEGI staat voor Pan-European Game Information en wordt vooral gebruikt in Europa. PEGI is in het voorjaar van 2003 opgericht en is vooral gestart zodat Europese ouders makkelijker kunnen zien als een videogame geschikt is voor hun kinderen. Het systeem wordt tegenwoordig vooral gebruikt door de belangrijkste consolefabrikanten Sony, Microsoft en Nintendo, maar natuurlijk maken ook nog tal van andere uitgevers en ontwikkelaars gebruik van het PEGI classificatiesysteem.

  Wat zijn de logo’s en wat houden ze in?
  De logo’s van het PEGI classificatiesysteem zijn onderverdeeld in twee categorieën: leeftijdspictogrammen en inhoudspictogrammen. De leeftijdspictogrammen staan vermeld op de voor- en achterkant van de verpakking en bieden een betrouwbare aanduiding als de game geschikt is voor minderjarigen of niet.

  Inhoudspictogrammen zijn daarentegen enkel vermeld op de achterkant van de verpakking. Deze pictogrammen tonen de belangrijkste reden(en) waarom een game die bepaalde classificatie heeft gekregen.

  Eerst gaan we de verschillende leeftijdspictogrammen bekijken en kort bespreken. Hiervoor werken we van links naar rechts (het uiterst linkse pictogram staat als eerste uitgelegd, het 2de pictogram er onder, etc.).


  • PEGI 3+
   Games die dit pictogram bevatten zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Zo kan er geweld voorkomen in een komische context (zoals bv. in tekenfilms). Dit zorgt ervoor dat kleine kinderen de virtuele personages niet in verband gaan brengen met de werkelijkheid. Daarnaast mag de game geen geluiden of beelden bevatten die bij kleine kinderen angst kunnen veroorzaken. Games van deze rating moeten geheel op fantasie gebaseerd zijn.
  • PEGI 7+
   Deze rating is ongeveer hetzelfde als de PEGI 3+, alleen kunnen hier enkele angstaanjagende beelden en geluiden in voor komen. Ook is het toegelaten om beelden te laten zien met gedeeltelijk naakt, maar mogen niet in verhouding zijn in een seksuele context.
  • PEGI 12+
   Deze games bevatten iets meer levensechter of niet-levenechts geweld tegen menselijke personages of herkenbare dieren. Wel is niet al te grof taalgebruik toegestaan, maar mag geen seksuele termen bevatten.
  • PEGI 16+
   Games krijgen deze rating met zich mee van zodra beelden met geweld of seksuele activiteit in het dagelijkse leven kunnen voorkomen. Van de spelende jongeren wordt verwacht dat ze het onderscheid kunnen maken tussen de virtuele en werkelijke wereld.
  • PEGI 18+
   Deze games zijn het gewelddadigst van alle PEGI ratings en dus bereikt het geweldsniveau van de game dus het punt van grof geweld. De term ‘grof geweld’ is voor iedereen anders te interpreteren. Bij PEGI kijken ze vooral als dit geweld een gevoel van walging oproept bij de speler. Als dit zo is, dan krijgt het de game deze rating met zich mee.

  Dan gaan we het nu hebben over de verschillende inhoudspictogrammen. Hiervoor werken we met hetzelfde systeem als hierboven (het uiterst linkse pictogram staat als eerste uitgelegd, het 2de pictogram er onder, etc.).


  • Grof taalgebruik
   Dit pictogram wil zeggen dat de game scheldwoorden en/of beledigend taalgebruik bevat.
  • Discriminatie
   Dit pictogram wil zeggen dat de game uitingen van en/of aanzet tot discriminatie bevat.
  • Drugs
   Dit pictogram wil zeggen dat de game scheldwoorden en/of beledigend taalgebruik bevat.
  • Angst
   Dit pictogram wil zeggen dat de game spelelementen bevat die angstaanjagend kunnen zijn voor kleine kinderen.
  • Gokken
   Dit pictogram wil zeggen dat de game casino-/gokspellen bevat, deze aanmoedigt en/of uitlegt.
  • Seks
   Dit pictogram wil zeggen dat de game seks en/of seksuele aspecten bevat.
  • Geweld
   Dit pictogram wil zeggen dat de game uitingen van geweld bevat.
  • PEGI Online
   Dit pictogram wil zeggen dat de game online kan gespeeld worden. Later hier mee over.

  Hoe werkt PEGI?
  Om te kunnen bepalen welke game welke PEGI rating met zich mee krijgt, maakt men gebruik van een online vragenlijst en de screening van games. Eerst moet de uitgever van de game de online vragenlijst invullen, die vervolgens naar het hoofd van het PEGI systeem wordt gestuurd. Hierna wordt dit formulier bekeken en als er geen duidelijke fouten in het ingevulde formulier worden gevonden, dan krijgt de uitgever de toestemming van NICAM (zie hieronder voor meer uitleg over NICAM) om een specifiek pictogram op hun game te plakken. Omdat het spelen van een game soms verschillende weken kan vergen, duidt de uitgever op het formulier de delen aan die van invloed kunnen zijn op de voorgestelde classificatie. Deze onderdelen worden dan gescreened om zo de juiste classificatie te bepalen.

  Natuurlijk houdt men ook rekening met het gebruik van verschillende culturen. Zo is de online vragenlijst opgesteld door een breed aantal van academici, consumenten en belangengroepen. Wel houdt men geen rekening met de moeilijkheidsgraad tijdens het spelen van de game. Het PEGI systeem geeft enkel en alleen informatie weer over de geschiktheid van een game ten opzichte van kinderen.

  Uiteraard worden deze verschillende classificaties ook gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de beheerder van het PEGI systeem, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Zo controleert men steekproefsgewijs 3+ en 7+ classificaties en screent men met behulp van de Video Standards Council (de agent van NICAM in het Verenigd Koninkrijk) alle games met een 12+ of hogere classificatie.

  PEGI Online, wat is dat precies?
  PEGI Online is eigenlijk een aanvulling op het PEGI systeem. Zo kunnen bedrijven zich aansluiten bij PEGI Online en moeten ze een gedragscode ondertekenen, waarmee men akkoord gaat dat ze hun online game-aspecten op verantwoorde wijze zullen beheren. In ruil daarvoor krijgt het bedrijf een licentie, waardoor men het recht krijgt om een PEGI Online logo te gebruiken op de verpakking van hun games.

  Extra informatie
  PEGI is een vrijwillig classificatiesysteem, dus zijn detailhandelaars ook niet verplicht om rekening te houden met de classificatie die op de game staat vermeld. Zo wordt er slechts in enkele landen de PEGI classificatie door wetgeving ondersteund, waaronder in Nederland.

  Als een gebruiker klachten heeft over de gegeven classificatie of er niet mee akkoord gaat, kan men altijd een klacht indienen op hun officiële website. Deze klachten worden dan vervolgens behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Deze bestaat uit deskundige mensen op het gebied van psychologie en kinderbescherming. Van zodra de klachtencommissie een beslissing neemt over een classificatie, is deze ook definitief. De beslissingen van de klachtencommissie staan dan ook in voor een eerlijke besluitvorming.

  Op deze link vind je ook nog een filmpje van hun terug met een kort overzicht van hun pictogrammen. Op deze link kun je de online vragenlijst van PEGI terugvinden en op deze link kun je zien welke bedrijven allemaal gebruik maken van het PEGI classificatiesysteem.

  ESRB

  Wat is ESRB?
  ESRB staat voor Entertainment Software Rating Board en is opgericht in 1994 door de ESA (= Entertainment Software Association). Het ESRB classificatiesysteem is eigenlijk hetzelfde als het PEGI systeem, dit wil zeggen dat het er voor zorgt dat ouders een betere kijk hebben op een game of die geschikt is voor hun kinderen. Het ESRB systeem wordt vooral gebruikt bij landen buiten Europa, zoals Amerika.

  Wat zijn de logo’s en wat houden ze in?
  Net als het PEGI systeem is ook het ESRB classificatiesysteem onderverdeeld in twee categorieën: leeftijdspictogrammen en inhoudsbeschrijvingen. De leeftijdspictogrammen geven de geschikte leeftijd weer voor de game en komen ook zowel aan de voorkant als de achterkant van de verpakking te staan.

  Inhoudsbeschrijvingen geven weer welke aspecten de game bevat, zoals bv. geweld en drugs, en zijn te vinden op de achterkant van de verpakking, samen met het leeftijdspictogram.

  Eerst gaan we de verschillende leeftijdspictogrammen bekijken en kort bespreken. Hiervoor werken we van links naar rechts (het uiterst linkse pictogram staat als eerste uitgelegd, het 2de pictogram er onder, etc.).


  • EC (Early Childhood)
   Dit pictogram kun je het best vergelijken met de PEGI 3+ rating. Games die dit pictogram bevatten zijn dus geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Wel kan er geweld voorkomen in een komische context (zoals bv. in tekenfilms). Dit zorgt ervoor dat kleine kinderen de virtuele personages niet in verband gaan brengen met de werkelijkheid. Daarnaast mag de game geen geluiden of beelden bevatten die bij kleine kinderen angst kunnen veroorzaken. Games van deze rating moeten geheel op fantasie gebaseerd zijn.
  • E (Everyone)
   Dit pictogram kun je het best vergelijken met de PEGI 7+ rating, alleen begint het Everyone pictogram vanaf de 6de leeftijd. Games met deze rating bevatten minimale cartoon, fantasie of mild geweld en/of zeldzaam gebruik van mild taalgebruik.
  • E10+ (Everyone 10+)
   Games die beoordeeld zijn met deze rating zijn geldig voor kinderen vanaf 10 jaar. Deze games mogen meer cartoon, fantasie of mild geweld bevatten, mild taalgebruik en/of andere minimale suggesties, zoals miniem gebruik van naakt.
  • T (Teen)
   Deze rating geldt vanaf de leeftijd van 13 en ouder. Games met deze rating mogen geweld, grove humor, miniem gebruik van bloed, mild taalgebruik, gebruik van gokspellen en/of zeldzaam gebruik van grof taalgebruik.
  • M (Mature)
   Games met deze rating zijn geschikt voor jongeren vanaf 17 jaar en ouder. De game bevat dan intens geweld, bloed, seksuele inhoud en/of grof taalgebruik.
  • AO (Adults Only)
   Games met deze rating zijn enkel geschikt voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. Deze games bevatten scènes met zeer intens geweld en/of seksuele inhoud en naaktheid.
  • RP (Rating Pending)
   Games met deze rating kun je beschouwen als games die in de wachtrij staan om een definitieve beoordeling te krijgen. Dit pictogram verschijnt enkel op advertenties voor een gamerelease.

  Dan gaan we het nu hebben over de verschillende inhoudsbeschrijvingen. Omdat deze geen pictogram hebben, is dit enkel puur tekst.

  • Alcohol Reference
   De game bevat verwijzingen naar of bevat scènes met alcoholische dranken.
  • Animated Blood
   De game bevat scènes met onrealistisch en nagemaakt bloed.
  • Blood
   De game bevat scènes met realistisch gemaakt bloed.
  • Blood and Gore
   De game bevat scènes/afbeeldingen van bloed en/of de verminking van menselijke lichaamsdelen.
  • Cartoon Violence
   Gewelddadige acties in de game zijn in een cartoon vorm gegoten. Dit wil zeggen dat een personage vaak nog ongedeerd is na een bepaalde actie.
  • Comic Mischief
   De game bevat scènes/afbeeldingen of dialogen met suggestieve humor.
  • Crude Humor
   De game bevat scènes/afbeeldingen of dialogen met vulgaire humor, inclusief “badkamer” humor.
  • Druf Reference
   De game bevat scènes/afbeeldingen die verwijzen naar het gebruik van illegale drugs.
  • Fantasy Violence
   Gewelddadige acties in de game zijn in een fantasierijke vorm gegoten. Dit kan zowel in menselijke als niet-menselijke vorm zijn.
  • Intense Violence
   De game bevat scènes/afbeeldingen met realistisch en intens fysiek geweld. Ook kan de game realistisch bloedgebruik bevatten, walging, wapens, menselijke verwondingen en sterfte.
  • Language
   De game bevat scènes met mild tot matig gebruik van vloeken.
  • Lyrics
   De game bevat milde verwijzingen naar godslastering, seksualiteit, geweld, alcohol- of drugsgebruik die te horen zijn in de muziek.
  • Mature Humor
   De game bevat scènes/afbeeldingen of dialogen met volwassen humor, inclusief seksuele verwijzingen.
  • Nudity
   De game bevat langdurige scènes/afbeeldingen van naaktheid.
  • Partial Nudity
   De game bevat korte en milde scènes/afbeeldingen van naaktheid.
  • Real Gambling
   In de game kan de speler meedoen aan gokspellen, inclusief wedden en weddenschappen met echt geld.
  • Sexual Content
   De game bevat niet letterlijke scènes/afbeeldingen van seksueel gedrag, wel kan er gedeeltelijk naaktheid in voor komen.
  • Sexual Themes
   De game bevat verwijzingen naar seks of seksualiteit
  • Sexual Violence
   De game bevat scènes/afbeeldingen van verkrachting of andere gewelddadige seksuele handelingen.
  • Simulated Gambling
   In de game kan de speler meedoen aan gokspellen en/of weddenschappen, maar zonder het gebruik van echt geld.
  • Strong Language
   De game bevat herhaaldelijk gebruik van vloeken.
  • Strong Lyrics
   De game bevat herhaaldelijke verwijzingen naar taalgebruik, seks, geweld, alcohol- of drugsgebruik die te horen zijn in de muziek.
  • Strong Sexual Content
   De game bevat veel scènes/afbeeldingen van seksueel gedrag, ook kan er naaktheid in voor komen.
  • Suggestive Themes
   De game lokt ongeoorloofd gedrag uit.
  • Tobacco Reference
   De game bevat verwijzingen naar het gebruik van tabaksproducten.
  • Use of Drugs
   De game toont het verbruik en/of gebruik van illegale drugs.
  • Use of Alcohol
   De game toont het verbruik en/of gebruik van alcoholische dranken.
  • Use of Tabacco
   De toont het verbruik en/of gebruik van tabaksproducten.
  • Violence
   De game bevat scènes met agressieve conflicten.
  • Violent References
   De game bevat verwijzingen naar gewelddadige acties.
  • Online Interactions Not Rated by the ESRB
   Deze mededeling waarschuwt spelers die online willen gaan spelen over de mogelijke blootstelling aan de chat (tekst, audio, video) of andere vormen van user-generated content, zoals bv. kaarten, die nog niet zijn onderzocht door het ESRB.

  Hoe werkt ESRB?
  Net als bij het PEGI classificatiesysteem werkt men bij ESRB ook met een vragenlijst en screening van games. In tegenstelling tot een online vragenlijst bij PEGI, maakt men bij ESRB gebruik van een gedetailleerde geschreven vragenlijst. Vlak voordat de game klaar is voor productie, moet de uitgever een gedetailleerde vragenlijst invullen met allerlei informatie vermeld van aspecten waar men bij ESRB even hun aandacht op moet vestigen. Dit gebeurt aan de hand van aanduidingen op bijgevoegde bijlagen (zoals scripts, lyric sheets, etc). Naast deze bijlagen moet men ook een kopie van de game als bijlage toevoegen. Dit moet zodat men bij ESRB de gameplay, missies, cutscènes, etc. kan nagaan om te zien als ze voldoen aan de ESRB normen.

  Van zodra de vragenlijst en de bijlagen bij ESRB aankomen, worden deze bekeken en wordt de game getest. Dit kan even goed een bèta of alpha versie van de game zijn. Daarnaast wordt het videomateriaal door minstens drie gespecialiseerde game deskundigen beoordeeld. Deze deskundigen moeten volwassenen zijn, die ervaring moeten hebben met kinderen. Dit kan zowel door vroegere werkervaring, opleiding, door ouders/verzorgers zelf of dat ze zelf (een) kind(eren) hebben.

  Nadat de DVD is getest geeft iedere deskundige zijn eigen beoordeling over de game. Dit wil niet zeggen dat deze beoordeling definitief is, dit is slechts een startpunt voor de echte professionele ESRB beoordelers. Deze beoordelers gaan de verschillende beoordelingen na door de twijfelachtige game-aspecten te overlopen. Van zodra men tot een akkoord is gekomen, stuurt men het leeftijdspictogram en de inhoudsbeschrijvingen door naar de uitgever met een overzicht waarom ze deze keuze hebben genomen. Het is aan de uitgever zelf als ze hiermee akkoord gaan of niet. Gaat de uitgever niet akkoord met deze keuze, stuurt men alles opnieuw door naar ESRB en herhaalt dit hele proces zich opnieuw.

  Van zodra de game klaar is voor productie, stuurt de uitgever eerst nog een kopie van het uiteindelijke product. Bij ESRB kijkt men dan vooral als het leeftijdspictogram op de voor- en achterkant van de verpakking staat, samen met de inhoudsbeschrijvingen op de achterkant.

  Extra informatie
  Net als het PEGI systeem is ook het ESRB systeem een vrijwillig classificatiesysteem, dus zijn detailhandelaars niet verplicht om rekening te houden met de classificatie die op de game vermeld staat. Wel probeert men bij ESRB zoveel mogelijk de detailhandelaars aan te sporen om zich hieraan te houden en dus bv. geen 18+ game te verkopen aan minderjarigen.

  Natuurlijk is het ook bij ESRB mogelijk om je klachten of vragen i.v.m. een rating in te dienen. Dit kan via hun officiële website.

  Op deze link vind je ook nog een filmpje van hun terug met een kort overzicht van hun pictogrammen.