• Problemen voor Stichting Thuiskopie?

  24 februari 2013 00:19 door
  Leveranciers van data-schijven daagden Stichting Thuiskopie voor de rechter wegens onrechtmatige inning van taksen

  Dat de totaalsom voor bedrijven flink kan oplopen bij het aankopen van CD- of DVD-pakketten is nogal logisch, komt daar nog de heffing bij.
  Imation, die de schijfjes invoert, legde hierom klacht neer. Het gebruik van deze schijfjes in bedrijven kan moeilijk worden gerekend tot mogelijke dragers van gekopieerde content. Ze kregen hierbij rugdekking van ICT-Nederland en FIAR CE, die het heffingssysteem verouderd en vooral unfair vinden.
  De eerste slag is thuisgehaald, de rechter is van eenzelfde mening.

  Dit zou betekenen dat Stichting Thuiskopie jarenlang de heffing heeft opgestreken en dat die kan teruggevorderd worden door de betrokken bedrijven.
  Maar Thuiskopie denkt verder en bekwam al een heffing op smartphones van €5,00, zowel voor privé- als voor beroepsgebruik. Bovendien overweegt het om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Volgens Thuiskopie konden bedrijven hun gestorte heffing terugeisen, maar dit kon enkel tegen een vergoeding voor 'administratieve kosten'. Daarom ook maakten de bedrijven hiervan amper gebruik.
  Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het uitdokteren van een goed afgelijnde wetgeving voor een heffing, wat mogelijk kan uitmonden in iets dat wij Belgen kennen als Kijk- en Luistergeld.

  De heffing op smartphones werd meteen ook maar doorgetrokken naar pc's, tablets, settop boxen en harde schijven, zelfs op spelconsoles. Het geldt hier om een voorlopige regeling die pas zal bijgewerkt worden als de concrete lijnen zijn getrokken.
  Het geharrewar zal nog even blijven duren, maar de uitspraak van de rechtbank kan een nieuwe overlegronde terug zuurstof geven, zowel op Nederlands als Europees niveau.

  Emerce - WebWereld - ComputerIdee