• Elementaire begrippen van het binair talstelsel

  27 december 2009 18:39 door
  Omdat binaire getallen in de digitale technieken zo'n belangrijke rol spelen kan deze beknopte "cursus" wellicht voor sommigen van enig nut zijn.

  Elementair, dŗt is de bedoeling van dit "dossiertje".

  De afbeeldingen zijn scans van oude gestencilde bladen (+/- 1970!);
  verwacht dus geen kwaliteit zoals die heden ten dage met onze moderne middelen gemaakt worden. Computers hadden we toen ook nog niet.

  Wie verdere uitleg verlangt, of de bijbehorende opgaven wenst, kan dit altijd aanvragen.

  Tot uw dienst !


  G.V. alias Phil O'Sophe