Hoi iedereen,

Op het werk zijn we bezig met het verplaatsen van een databank op een server naar een lokale machine. De restore en back up van de DB is inderdaad gelukt nu het probleem zit hem in een VBA project in Access.

Ik krijg hier de connectiestring niet aangemaakt om een connectie te krijgen naar mijn databank in SQL server.

myXMLLOAD.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=PHBEVI-L40092;Initial Catalog=PricingDB;Integrated Security=SSPI;"

De volgende connectiestring werd door ons gebruikt maar helaas dat geeft een runtime erro '429'