DriverMax vindt volgende Intel updates voor mijn PC.

Aangezien ik daar geen ervaring mee heb en het hier toch over het hart van de computer gaat, wil ik graag informeren of er enig gevaar zou zijn om iets of alles “om zeep” te brengen met deze Intel updates.
“If it ain’t broken, don’t fix it” is hierbij de klassieke strategie.

Er is met Drivermax een mogelijkheid om vooraf systeemherstel aan te maken maar daar ben ik niks mee moest het systeem niet meer opstarten na een "update" van firmware (?).

Mogelijk hebben wij op Minatica een professional in deze materie?