Dit formulier heeft altijd gefunctioneerd via de host Datasoft Services. Maar nu functioneert de verzending opeens niet meer en het gekke is dat op de website wel de melding verschijnt dat het formulier is verzonden, maar noch de geadresseerde, noch de afzender ontvangen een bevestiging hiervan.

Zou iemand mij kunnen zeggen wat er fout is? zou hier erg blij mee zijn! Ken zelf niets van php!<?php
//Controleer email adres op geldigheid
function check_email($str)
{
//returns 1 if valid email, 0 if not
if(ereg("^.+@.+\\..+$", $str))
return 1;
else
return 0;
}


//Controle variabelen op FALSe
$gegevens_OK = FALSE;
$email_OK = FALSE;


//Controle gegevens en email
if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['verklaring']) && isset($_POST['telefoon']) && isset($_POST['eigenaar']))
{
$gegevens_OK = TRUE;


//Controleer of email adres geldig is
if (check_email($_POST['email']) == 1)
{
$email_OK = TRUE;
}
}


//Als er op verzend gedrukt wordt foutmelding weergeven als gegevens niet OK zijn
if (isset($_POST['submit']) && $gegevens_OK != TRUE)
$foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>FOUT: U heeft 1 of meerdere verplichte velden niet ingevuld</div>';


//Als er op verzend gedrukt wordt foutmelding weergeven als email niet OK is
if (isset($_POST['submit']) && $email_OK != TRUE)
$foutmelding .= '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>FOUT: het ingegeven email adres bestaat niet!</div>';


//nakijken aantal honden
if(!is_numeric($_POST['aantalhonden'])){
$_POST['aantalhonden'] = 0;
}


$i = $_POST['aantalhonden'];
$totaal = 0;


while($i>0)
{
if($_POST['lidstatus'] == "Lid"){
if($i>=2){
$totaal = $totaal + 25;
}
if($i==1){
$totaal = $totaal + 35;
}
}else{
if($i>=2){
$totaal = $totaal + 30;
}
if($i==1){
$totaal = $totaal + 40;
}
}


$i--;
}
//verstuur email
if (isset($_POST['submit']) && $gegevens_OK == TRUE && $email_OK == TRUE)
{
//voorbereiden mailvariabelen:
$naar = "chihuahuas@home.nl," . $_POST['email'];
$onderwerp = "Inschrijving Clubshow BCC 2017";

$body = "<html><body>";
$body .= "<b>Reu/Male - Teef/Femelle</b>: " . $_POST['geslacht'] . "<br>";
$body .= "<b>Korthaar/Poil court - Langhaar/Poil long</b>: " . $_POST['variëteit'] . "<br>";
$body .= "<b>Naam van de hond/Nom du chien</b>: " . $_POST['naamhond'] . "<br>";
$body .= "<b>Nr. LOSH/ALSH/buitenlands/étranger</b>: " . $_POST['nummerbuitenland'] . "<br>";
$body .= "<b>Chip nr.</b>: ". $_POST['Chipnr'] . "<br>";
$body .= "<b>Geboortedatum/date de naissance</b>: " . $_POST['geboren'] . "<br>";
$body .= "<b>Fokker/Eleveur</b>: " . $_POST['fokker'] . "<br>";
$body .= "<b>Vader/Père</b>: " . $_POST['vader'] . "<br>";
$body .= "<b>Moeder/Mère</b>: " . $_POST['moeder'] . "<br>";
$body .= "<b>Eigenaar/Propriétaire: (naam+voornaam/nom+prénom)</b>: " . $_POST['eigenaar'] . "<br>";
$body .= "<b>Straat + huisnr./Rue + nr. </b>: " . $_POST['straat'] . "<br>";
$body .= "<b>Postcode/Code postale </b>: " . $_POST['postcode'] . "<br>";
$body .= "<b>Woonplaats/Domicile </b>: " . $_POST['woonplaats'] . "<br>";
$body .= "<b>Land.Pays </b>: " . $_POST['land'] . "<br>";
$body .= "<b>E-mail </b>: " . $_POST['email'] . "<br>";
$body .= "<b>Tel. + GSM </b>: " . $_POST['telefoon'] . "<br>";
$body .= "<b>Inschrijving in klas/Inscription classe </b>: " . $_POST['klasse'] . "<br>";


$body .= "<b>Lidstatus </b>: " . $_POST['lidstatus'] . "<br>";
$body .= "<b>Aantal honden </b>: " . $_POST['aantalhonden'] . "<br>";

$body .= "<br/>";


$body .= "Totaalbedrag: " . $totaal . "<br /><br/>";


$body .= "<b>Verklaring </b>: " . $_POST['verklaring'] . "<br>";


$body .= "</body></html>";


$header_van = "From: {$_POST['eigenaar']} <{$_POST['email']}>\nContent-Type: text/html; charset=iso-8859-1";
$mailresult = mail($naar, $onderwerp, $body, $header_van);


if ($mailresult)
{
$foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>Uw inschrijving werd verstuurd</div>';
}
else
{
$foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>Uw inschrijving werd NIET verstuurd</div>';
}


}


?>


<html>
<head>
<title>Inschrijvingsformulier CAC-show</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />


<style type="text/css">
body {
background-attachment: fixed;
background-repeat: no-repeat;
}
.style1 {color: #FF0000}
</style>
</head>
<body class="body"><div id="onder_pagina">
<form method="post" action="#">


<div align="center">
<table border="0" width="1148" class="body">
<tr>
<td width="1163" align="center">
<p><b><span class="groot">Inschrijvingsformulier<br />
29e CAC-tentoonstelling Belgian Chihuahua Club<br />
</span></b><b>26 november 2017</b><br />
<font color="blue">Definitieve sluiting van de inschrijvingen 10-11-2017</font><br>
<font color="red">Indien u binnen 2 dagen geen afschrift van uw inschrijving hebt ontvangen via uw email, neem dan contact op
met mw. Liliane de Ridder.</font>
<br>
<br>
<strong>DE HELLEWEL</strong>&nbsp; - Achterdiedonken 6 b - 2820 BONHEIDEN</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td width="51%" align="center"valign="top">
<p><b><span class="groot">Formular d'inscription<br />
28i&egrave;me CAC-Exposition Belgian Chihuahua Club<br />
</span></b><b><span class="groot">le 4</span> D&eacute;cembre 2016</b><br />
<font color="blue">Cl&ocirc;ture irr&eacute;vocable des Inscriptions 13-11-2016</font><br>
<font color="red">Si vous n'avez pas re&ccedil;u un copie de votre inscription par votre email dans les 2 jours, <br>
s.v.p. contactez mad. Liliane de Ridder.</font><br>
<br>
<strong>DE HELLEWEL</strong>&nbsp; - Achterdiedonken 6 b - 2820 BONHEIDEN</p></td>
</table>
</div>


<?php if(isset($foutmelding)){echo $foutmelding;} ?>


<table border="0" width="1148" class="body" align="center">
<tr>
<td align="left" colspan="2" width="1148">
<p align="center"><b>Eén formulier per hond - un formulaire par chien!!!!</b>
<br>
<br>
<span class="style1"><strong><font color="red">Velden met een * zijn verplicht - Les champs avec * sont a remplir obligatoirement.</strong><br>
</span><br>
<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Reu/Male - Teef/Femelle</td>
<td width="766">
<select name="geslacht">
<option value="reu">reu/male</option>
<option value="teef">teef/femelle</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Korthaar/Poil court - Langhaar/Poil long</td>
<td width="766">
<select name="variëteit">
<option value="korthaar">korthaar/poil court</option>
<option value="langhaar">langhaar/poil long</option>
</select>
</td>


<tr>
<td width="511">Naam van de hond/Nom du chien:</td>
<td width="766"><input type="text" name="naamhond" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
</tr>


<tr>
<td width="511">Nr. LOSH/ALSH/buitenlands/étranger/</td>
<td width="766"><input type="text" name="nummerbuitenland" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
</tr>


<tr>
<td width="511">Chip nr.</td>
<td width="766"><input type="text" name="Chipnr" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
</tr>


<tr>
<td width="511">Geboortedatum/date de naissance</td>
<td width="766"><input type="text" name="geboren" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Fokker/Eleveur:</td>
<td width="766"><input type="text" name="fokker" size="40" maxlength="40" value="" /></input></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Vader/Père:</td>
<td width="766"><input type="text" name="vader" size="40" maxlength="40" value="" /></input></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Moeder/Mère:</td><td width="766">
<input type="text" name="moeder" size="40" maxlength="40" value=""></input></td></tr>
<tr>
<td width="511">Eigenaar/Propriétaire: (naam+voornaam/nom+prénom)*</td>
<td width="766"><input type="text" name="eigenaar" size="40" maxlength="40" value=""></input> </td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Straat + huisnr./Rue + nr.:</td><td width="766">
<input type="text" name="straat" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Postcode/Code postale:</td>
<td width="766"><input type="text" name="postcode" size="7" maxlength="7" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Woonplaats/Domicile: </td>
<td width="766"><input type="text" name="woonplaats" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Land.Pays:</td><td width="766"><input type="text" name="land" size="40" maxlength="60" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">E-mail:*</td><td width="766"><input type="text" name="email" size="40" maxlength="60" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Tel. + GSM:*</td><td width="766"><input type="text" name="telefoon" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="511">Inschrijving in klas/Inscription classe:</td>
<td width="766">
<select name="klasse">
<option value="1. babyklas/classe Baby">1. babyklas (3-6 mnd)</option>
<option value="2. puppyklas/classe puppy">2. puppyklas (6-9 mnd)</option>
<option value="3. jeugdklas/classe jeunes">3. jeugdklas (9-18 mnd)</option>
<option value="4. tussenklas/classe intermédiaire">4. tussenklas (15-24 mnd)</option>
<option value="5. open klas/classe ouverte">5. open klas (min. 15 mnd)</option>
<option value="6. fokkersklas/classe éleveurs">6. fokkersklas (min. 15 mnd)</option>
<option value="7. kampioensklas/classe champions">7 kampioensklas (min. 15 mnd. Attest aan Voorzitter opsturen! Envoyer le certificat au président!)</option>
<option value="8. veteranenklas/classe vétérans">8. veteranenklas (vanaf 8 jaar)</option>
<option value="9. koppelklas/couple">9. koppelklas (2 honden hetzelfde ras en variëteit, reu en teef/2 chiens d'une même race et variété male et female)</option>
<option value="10. groepsklas/groupes">10. groepsklas (min. 3 honden van hetzelfde ras en variëteit/min. 3 chiens d'une même race et variété)</option>
<option value="11. voorttelersklas/classe reproducteur">11. reu of teef met min. 3 kinderen, elk ingeschreven in een indiv. klas.groepsklas. Male ou female, avec 3 enfants)</option>
</select>
</td>
</tr>
</table>


<br /><br /><br /><br />


<table border="0" width="1148" class="body" align="center">
<tr>
<td width="511">Lidstatus: </td>
<td width="766">
<input type="radio" name="lidstatus" value="Lid"> Lid/Membre<br>
<input type="radio" name="lidstatus" value="Niet-Lid" checked> Niet-lid/Non membre<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="511">Aantal honden/nombre de chiens : </td>
<td width="766"><input type="text" name="aantalhonden" size="4" maxlength="4" value="" /></td>
</tr>
</table>
<br />
<table border="0" width="1148" align="center">
<tr>
<td colspan=4><b>Inschrijfgelden:</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="191"></td>
<td colspan=3 align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="191"></td>
<td align="right">Lid/Membre</td>
<td align="right" width="199"><p align="right">Niet-lid/Non membre</td>
<td align="right" width="586"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="191">1e hond/chien</td>
<td align="right" width="180"> &euro; 35,00</td>
<td align="right" width="199"> &euro; 40,00</td>
<td align="right" width="586"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="191">2e hond/chien</td>
<td align="right" width="180"> &euro; 25,00</td>
<td align="right" width="199"> &euro; 30,00</td>
<td align="right" width="586"> </td>
</tr>
</table>
<br /><br /><br /><br />


<table border="0" width="1148" align="center">
Betaling moet gelijktijdig met de inschrijving gebeuren - Au moment de
l'inscription!!!<br>Rekeningnummer - Compte bancaire: 320-0411994-08<br>IBAN
nr. BE63320041199408 - BIC Code: BBRUBEBB<br>
BCC - Liliane de Ridder - Vaartstraat 177 - 2520 Oelegem - Tel. 0032 (0) 3 485 57 50 -
Email: <a href="mailto:liliane.deridder@telenet.be">liliane. deridder@telenet.be</a><br>
Cheques worden niet aanvaard wegens te hoge bankkosten - Des cheques ne sont pas
acceptés à cause des frais bancaires.
<br /><br /><br /><br />


<b>Verklaring:*</b>
<input type="radio" name="verklaring" value="inzender verklaart a tot en met d">De inzender verklaart/Le
soussigné déclare:<span class="klein">
<ul>
<li>Ondergetekende verklaart : dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich er zal aan houden.
Dat hij de sportieve uitspraken van de kkush zal aanvaarden.
Dat zijn honden vrij zijn van ziekten en dat hij geen lid is van een vereniging die niet erkend is door fci.
Door het inzenden van dit formulier verplicht u zich ertoe tot het betalen van het inschrijvingsgeld, zelfs indien u op de tentoonstelling afwezig blijft.


Le soussigné déclare : avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements d’exposition et engage à s’y conformer.
Accepter la juridiction sportive de l’URCSH. Affirme que ses chiens sont en bonne santé et qu’il ne fait pas partie d’aucun club ou société non affilié à l’URSCH, ni d’un organisme non reconnu par la FCI.
En renvoyant ce formulaire il s’engage à payer le droit d’inscription, même s’il est absent à l’expo.
<br><br>
</li>
</ul>
&nbsp;</span>


<div align="center"><input type="submit" name="submit" value="Versturen/Envoyer"><td height="4"></input> &nbsp; <input type="reset" value="Opnieuw"></input></div>
</table>
</form></body>
</html>