Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
 1. #1
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  27 oktober 2011
  Berichten
  115
  Bedankjes
  40
  Bedankt
  10 keer in 10 posts

  Licht Verzendprobleem met php-formulier

  Dit formulier heeft altijd gefunctioneerd via de host Datasoft Services. Maar nu functioneert de verzending opeens niet meer en het gekke is dat op de website wel de melding verschijnt dat het formulier is verzonden, maar noch de geadresseerde, noch de afzender ontvangen een bevestiging hiervan.

  Zou iemand mij kunnen zeggen wat er fout is? zou hier erg blij mee zijn! Ken zelf niets van php!  <?php
  //Controleer email adres op geldigheid
  function check_email($str)
  {
  //returns 1 if valid email, 0 if not
  if(ereg("^.+@.+\\..+$", $str))
  return 1;
  else
  return 0;
  }


  //Controle variabelen op FALSe
  $gegevens_OK = FALSE;
  $email_OK = FALSE;


  //Controle gegevens en email
  if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['verklaring']) && isset($_POST['telefoon']) && isset($_POST['eigenaar']))
  {
  $gegevens_OK = TRUE;


  //Controleer of email adres geldig is
  if (check_email($_POST['email']) == 1)
  {
  $email_OK = TRUE;
  }
  }


  //Als er op verzend gedrukt wordt foutmelding weergeven als gegevens niet OK zijn
  if (isset($_POST['submit']) && $gegevens_OK != TRUE)
  $foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>FOUT: U heeft 1 of meerdere verplichte velden niet ingevuld</div>';


  //Als er op verzend gedrukt wordt foutmelding weergeven als email niet OK is
  if (isset($_POST['submit']) && $email_OK != TRUE)
  $foutmelding .= '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>FOUT: het ingegeven email adres bestaat niet!</div>';


  //nakijken aantal honden
  if(!is_numeric($_POST['aantalhonden'])){
  $_POST['aantalhonden'] = 0;
  }


  $i = $_POST['aantalhonden'];
  $totaal = 0;


  while($i>0)
  {
  if($_POST['lidstatus'] == "Lid"){
  if($i>=2){
  $totaal = $totaal + 25;
  }
  if($i==1){
  $totaal = $totaal + 35;
  }
  }else{
  if($i>=2){
  $totaal = $totaal + 30;
  }
  if($i==1){
  $totaal = $totaal + 40;
  }
  }


  $i--;
  }
  //verstuur email
  if (isset($_POST['submit']) && $gegevens_OK == TRUE && $email_OK == TRUE)
  {
  //voorbereiden mailvariabelen:
  $naar = "chihuahuas@home.nl," . $_POST['email'];
  $onderwerp = "Inschrijving Clubshow BCC 2017";

  $body = "<html><body>";
  $body .= "<b>Reu/Male - Teef/Femelle</b>: " . $_POST['geslacht'] . "<br>";
  $body .= "<b>Korthaar/Poil court - Langhaar/Poil long</b>: " . $_POST['variëteit'] . "<br>";
  $body .= "<b>Naam van de hond/Nom du chien</b>: " . $_POST['naamhond'] . "<br>";
  $body .= "<b>Nr. LOSH/ALSH/buitenlands/étranger</b>: " . $_POST['nummerbuitenland'] . "<br>";
  $body .= "<b>Chip nr.</b>: ". $_POST['Chipnr'] . "<br>";
  $body .= "<b>Geboortedatum/date de naissance</b>: " . $_POST['geboren'] . "<br>";
  $body .= "<b>Fokker/Eleveur</b>: " . $_POST['fokker'] . "<br>";
  $body .= "<b>Vader/Père</b>: " . $_POST['vader'] . "<br>";
  $body .= "<b>Moeder/Mère</b>: " . $_POST['moeder'] . "<br>";
  $body .= "<b>Eigenaar/Propriétaire: (naam+voornaam/nom+prénom)</b>: " . $_POST['eigenaar'] . "<br>";
  $body .= "<b>Straat + huisnr./Rue + nr. </b>: " . $_POST['straat'] . "<br>";
  $body .= "<b>Postcode/Code postale </b>: " . $_POST['postcode'] . "<br>";
  $body .= "<b>Woonplaats/Domicile </b>: " . $_POST['woonplaats'] . "<br>";
  $body .= "<b>Land.Pays </b>: " . $_POST['land'] . "<br>";
  $body .= "<b>E-mail </b>: " . $_POST['email'] . "<br>";
  $body .= "<b>Tel. + GSM </b>: " . $_POST['telefoon'] . "<br>";
  $body .= "<b>Inschrijving in klas/Inscription classe </b>: " . $_POST['klasse'] . "<br>";


  $body .= "<b>Lidstatus </b>: " . $_POST['lidstatus'] . "<br>";
  $body .= "<b>Aantal honden </b>: " . $_POST['aantalhonden'] . "<br>";

  $body .= "<br/>";


  $body .= "Totaalbedrag: " . $totaal . "<br /><br/>";


  $body .= "<b>Verklaring </b>: " . $_POST['verklaring'] . "<br>";


  $body .= "</body></html>";


  $header_van = "From: {$_POST['eigenaar']} <{$_POST['email']}>\nContent-Type: text/html; charset=iso-8859-1";
  $mailresult = mail($naar, $onderwerp, $body, $header_van);


  if ($mailresult)
  {
  $foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>Uw inschrijving werd verstuurd</div>';
  }
  else
  {
  $foutmelding = '<div style=\'color: red; font-weight: bold;\' align=\'center\'>Uw inschrijving werd NIET verstuurd</div>';
  }


  }


  ?>


  <html>
  <head>
  <title>Inschrijvingsformulier CAC-show</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />


  <style type="text/css">
  body {
  background-attachment: fixed;
  background-repeat: no-repeat;
  }
  .style1 {color: #FF0000}
  </style>
  </head>
  <body class="body"><div id="onder_pagina">
  <form method="post" action="#">


  <div align="center">
  <table border="0" width="1148" class="body">
  <tr>
  <td width="1163" align="center">
  <p><b><span class="groot">Inschrijvingsformulier<br />
  29e CAC-tentoonstelling Belgian Chihuahua Club<br />
  </span></b><b>26 november 2017</b><br />
  <font color="blue">Definitieve sluiting van de inschrijvingen 10-11-2017</font><br>
  <font color="red">Indien u binnen 2 dagen geen afschrift van uw inschrijving hebt ontvangen via uw email, neem dan contact op
  met mw. Liliane de Ridder.</font>
  <br>
  <br>
  <strong>DE HELLEWEL</strong>&nbsp; - Achterdiedonken 6 b - 2820 BONHEIDEN</p>
  <p>&nbsp;</p>
  </td>
  <td width="51%" align="center"valign="top">
  <p><b><span class="groot">Formular d'inscription<br />
  28i&egrave;me CAC-Exposition Belgian Chihuahua Club<br />
  </span></b><b><span class="groot">le 4</span> D&eacute;cembre 2016</b><br />
  <font color="blue">Cl&ocirc;ture irr&eacute;vocable des Inscriptions 13-11-2016</font><br>
  <font color="red">Si vous n'avez pas re&ccedil;u un copie de votre inscription par votre email dans les 2 jours, <br>
  s.v.p. contactez mad. Liliane de Ridder.</font><br>
  <br>
  <strong>DE HELLEWEL</strong>&nbsp; - Achterdiedonken 6 b - 2820 BONHEIDEN</p></td>
  </table>
  </div>


  <?php if(isset($foutmelding)){echo $foutmelding;} ?>


  <table border="0" width="1148" class="body" align="center">
  <tr>
  <td align="left" colspan="2" width="1148">
  <p align="center"><b>Eén formulier per hond - un formulaire par chien!!!!</b>
  <br>
  <br>
  <span class="style1"><strong><font color="red">Velden met een * zijn verplicht - Les champs avec * sont a remplir obligatoirement.</strong><br>
  </span><br>
  <br />
  </p>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Reu/Male - Teef/Femelle</td>
  <td width="766">
  <select name="geslacht">
  <option value="reu">reu/male</option>
  <option value="teef">teef/femelle</option>
  </select>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Korthaar/Poil court - Langhaar/Poil long</td>
  <td width="766">
  <select name="variëteit">
  <option value="korthaar">korthaar/poil court</option>
  <option value="langhaar">langhaar/poil long</option>
  </select>
  </td>


  <tr>
  <td width="511">Naam van de hond/Nom du chien:</td>
  <td width="766"><input type="text" name="naamhond" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
  </tr>


  <tr>
  <td width="511">Nr. LOSH/ALSH/buitenlands/étranger/</td>
  <td width="766"><input type="text" name="nummerbuitenland" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
  </tr>


  <tr>
  <td width="511">Chip nr.</td>
  <td width="766"><input type="text" name="Chipnr" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
  </tr>


  <tr>
  <td width="511">Geboortedatum/date de naissance</td>
  <td width="766"><input type="text" name="geboren" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Fokker/Eleveur:</td>
  <td width="766"><input type="text" name="fokker" size="40" maxlength="40" value="" /></input></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Vader/Père:</td>
  <td width="766"><input type="text" name="vader" size="40" maxlength="40" value="" /></input></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Moeder/Mère:</td><td width="766">
  <input type="text" name="moeder" size="40" maxlength="40" value=""></input></td></tr>
  <tr>
  <td width="511">Eigenaar/Propriétaire: (naam+voornaam/nom+prénom)*</td>
  <td width="766"><input type="text" name="eigenaar" size="40" maxlength="40" value=""></input> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Straat + huisnr./Rue + nr.:</td><td width="766">
  <input type="text" name="straat" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Postcode/Code postale:</td>
  <td width="766"><input type="text" name="postcode" size="7" maxlength="7" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Woonplaats/Domicile: </td>
  <td width="766"><input type="text" name="woonplaats" size="40" maxlength="40" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Land.Pays:</td><td width="766"><input type="text" name="land" size="40" maxlength="60" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">E-mail:*</td><td width="766"><input type="text" name="email" size="40" maxlength="60" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Tel. + GSM:*</td><td width="766"><input type="text" name="telefoon" size="15" maxlength="15" value="" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" width="511">Inschrijving in klas/Inscription classe:</td>
  <td width="766">
  <select name="klasse">
  <option value="1. babyklas/classe Baby">1. babyklas (3-6 mnd)</option>
  <option value="2. puppyklas/classe puppy">2. puppyklas (6-9 mnd)</option>
  <option value="3. jeugdklas/classe jeunes">3. jeugdklas (9-18 mnd)</option>
  <option value="4. tussenklas/classe intermédiaire">4. tussenklas (15-24 mnd)</option>
  <option value="5. open klas/classe ouverte">5. open klas (min. 15 mnd)</option>
  <option value="6. fokkersklas/classe éleveurs">6. fokkersklas (min. 15 mnd)</option>
  <option value="7. kampioensklas/classe champions">7 kampioensklas (min. 15 mnd. Attest aan Voorzitter opsturen! Envoyer le certificat au président!)</option>
  <option value="8. veteranenklas/classe vétérans">8. veteranenklas (vanaf 8 jaar)</option>
  <option value="9. koppelklas/couple">9. koppelklas (2 honden hetzelfde ras en variëteit, reu en teef/2 chiens d'une même race et variété male et female)</option>
  <option value="10. groepsklas/groupes">10. groepsklas (min. 3 honden van hetzelfde ras en variëteit/min. 3 chiens d'une même race et variété)</option>
  <option value="11. voorttelersklas/classe reproducteur">11. reu of teef met min. 3 kinderen, elk ingeschreven in een indiv. klas.groepsklas. Male ou female, avec 3 enfants)</option>
  </select>
  </td>
  </tr>
  </table>


  <br /><br /><br /><br />


  <table border="0" width="1148" class="body" align="center">
  <tr>
  <td width="511">Lidstatus: </td>
  <td width="766">
  <input type="radio" name="lidstatus" value="Lid"> Lid/Membre<br>
  <input type="radio" name="lidstatus" value="Niet-Lid" checked> Niet-lid/Non membre<br>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="511">Aantal honden/nombre de chiens : </td>
  <td width="766"><input type="text" name="aantalhonden" size="4" maxlength="4" value="" /></td>
  </tr>
  </table>
  <br />
  <table border="0" width="1148" align="center">
  <tr>
  <td colspan=4><b>Inschrijfgelden:</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="191"></td>
  <td colspan=3 align="right"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" width="191"></td>
  <td align="right">Lid/Membre</td>
  <td align="right" width="199"><p align="right">Niet-lid/Non membre</td>
  <td align="right" width="586"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" width="191">1e hond/chien</td>
  <td align="right" width="180"> &euro; 35,00</td>
  <td align="right" width="199"> &euro; 40,00</td>
  <td align="right" width="586"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" width="191">2e hond/chien</td>
  <td align="right" width="180"> &euro; 25,00</td>
  <td align="right" width="199"> &euro; 30,00</td>
  <td align="right" width="586"> </td>
  </tr>
  </table>
  <br /><br /><br /><br />


  <table border="0" width="1148" align="center">
  Betaling moet gelijktijdig met de inschrijving gebeuren - Au moment de
  l'inscription!!!<br>Rekeningnummer - Compte bancaire: 320-0411994-08<br>IBAN
  nr. BE63320041199408 - BIC Code: BBRUBEBB<br>
  BCC - Liliane de Ridder - Vaartstraat 177 - 2520 Oelegem - Tel. 0032 (0) 3 485 57 50 -
  Email: <a href="mailto:liliane.deridder@telenet.be">liliane. deridder@telenet.be</a><br>
  Cheques worden niet aanvaard wegens te hoge bankkosten - Des cheques ne sont pas
  acceptés à cause des frais bancaires.
  <br /><br /><br /><br />


  <b>Verklaring:*</b>
  <input type="radio" name="verklaring" value="inzender verklaart a tot en met d">De inzender verklaart/Le
  soussigné déclare:<span class="klein">
  <ul>
  <li>Ondergetekende verklaart : dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich er zal aan houden.
  Dat hij de sportieve uitspraken van de kkush zal aanvaarden.
  Dat zijn honden vrij zijn van ziekten en dat hij geen lid is van een vereniging die niet erkend is door fci.
  Door het inzenden van dit formulier verplicht u zich ertoe tot het betalen van het inschrijvingsgeld, zelfs indien u op de tentoonstelling afwezig blijft.


  Le soussigné déclare : avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements d’exposition et engage à s’y conformer.
  Accepter la juridiction sportive de l’URCSH. Affirme que ses chiens sont en bonne santé et qu’il ne fait pas partie d’aucun club ou société non affilié à l’URSCH, ni d’un organisme non reconnu par la FCI.
  En renvoyant ce formulaire il s’engage à payer le droit d’inscription, même s’il est absent à l’expo.
  <br><br>
  </li>
  </ul>
  &nbsp;</span>


  <div align="center"><input type="submit" name="submit" value="Versturen/Envoyer"><td height="4"></input> &nbsp; <input type="reset" value="Opnieuw"></input></div>
  </table>
  </form></body>
  </html>

 2. #2
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  27 oktober 2011
  Berichten
  115
  Bedankjes
  40
  Bedankt
  10 keer in 10 posts
  Misschien zit de fout in het onderstaand gedeelte?

  //verstuur email
  if (isset($_POST['submit']) && $gegevens_OK == TRUE && $email_OK == TRUE)
  {
  //voorbereiden mailvariabelen:
  $naar = "chihuahuas@home.nl," . $_POST['email'];
  $onderwerp = "Inschrijving Clubshow BCC 2017";

  $body = "<html><body>";
  $body .= "<b>Reu/Male - Teef/Femelle</b>: " . $_POST['geslacht'] . "<br>";
  $body .= "<b>Korthaar/Poil court - Langhaar/Poil long</b>: " . $_POST['variëteit'] . "<br>";
  $body .= "<b>Naam van de hond/Nom du chien</b>: " . $_POST['naamhond'] . "<br>";
  $body .= "<b>Nr. LOSH/ALSH/buitenlands/étranger</b>: " . $_POST['nummerbuitenland'] . "<br>";
  $body .= "<b>Chip nr.</b>: ". $_POST['Chipnr'] . "<br>";
  $body .= "<b>Geboortedatum/date de naissance</b>: " . $_POST['geboren'] . "<br>";
  $body .= "<b>Fokker/Eleveur</b>: " . $_POST['fokker'] . "<br>";
  $body .= "<b>Vader/Père</b>: " . $_POST['vader'] . "<br>";
  $body .= "<b>Moeder/Mère</b>: " . $_POST['moeder'] . "<br>";
  $body .= "<b>Eigenaar/Propriétaire: (naam+voornaam/nom+prénom)</b>: " . $_POST['eigenaar'] . "<br>";
  $body .= "<b>Straat + huisnr./Rue + nr. </b>: " . $_POST['straat'] . "<br>";
  $body .= "<b>Postcode/Code postale </b>: " . $_POST['postcode'] . "<br>";
  $body .= "<b>Woonplaats/Domicile </b>: " . $_POST['woonplaats'] . "<br>";
  $body .= "<b>Land.Pays </b>: " . $_POST['land'] . "<br>";
  $body .= "<b>E-mail </b>: " . $_POST['email'] . "<br>";
  $body .= "<b>Tel. + GSM </b>: " . $_POST['telefoon'] . "<br>";
  $body .= "<b>Inschrijving in klas/Inscription classe </b>: " . $_POST['klasse'] . "<br>";


  $body .= "<b>Lidstatus </b>: " . $_POST['lidstatus'] . "<br>";
  $body .= "<b>Aantal honden </b>: " . $_POST['aantalhonden'] . "<br>";

  $body .= "<br/>";

 3. #3
  mam@minatica   compuchrisje's schermafbeelding
  Geregistreerd
  10 mei 2005
  Locatie
  Waasland
  Berichten
  17.981
  Bedankjes
  15.143
  Bedankt
  36.296 keer in 14.777 posts
  $onderwerp = "Inschrijving Clubshow BCC 2017";

  $body = "<html><body>";
  Ik ken ook niet veel van PHP, maar een tag body midden in kan veel overhoop gooien. Haal die regel daar es uit en test daarna opnieuw na het uploaden naar je host.

  Medewerkers gevraagd voor IT-nieuws, Windows all, Besturingssystemen!!! Ben je gemotiveerd? Contacteer dan één van de admin's

 4. #4
  carfran
  Gast
  Best eens contact nemen met Datasoft Services , want het zou wel eens kunnen dat ze overgestapt zijn naar een hogere PHP versie.
  https://tweakers.net/nieuws/119557/a...beeindigd.html

 5. #5
  mam@minatica   compuchrisje's schermafbeelding
  Geregistreerd
  10 mei 2005
  Locatie
  Waasland
  Berichten
  17.981
  Bedankjes
  15.143
  Bedankt
  36.296 keer in 14.777 posts
  Nog een foutje gevonden, helemaal onderaan.
  $body .= "<br/>";
  Haal die slash achter br weg, daarna komt het haakje, zonder spatie.
  Ik zei het, van php ken ik niet veel en van servers nog veel minder, maar alle baten helpen, dacht ik.

  Medewerkers gevraagd voor IT-nieuws, Windows all, Besturingssystemen!!! Ben je gemotiveerd? Contacteer dan één van de admin's

 6. #6
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  27 oktober 2011
  Berichten
  115
  Bedankjes
  40
  Bedankt
  10 keer in 10 posts
  Bedankt, Compuchrisje! Ik heb het geprobeerd, maakt echter geen verschil. Dezelfde mail wordt ook gebruikt op een andere website die door dezelfde server wordt gehost en daar werkt hij ook opeens niet meer, terwijl hij altijd heeft gewerkt en er niets aan veranderd is. Denk nu dat er eerder kans is dat er iets bij de host niet goed functioneert.
  Bedankt voor het meedenken!

 7. #7
  Geek  
  Geregistreerd
  25 november 2006
  Berichten
  2.217
  Bedankjes
  395
  Bedankt
  1.163 keer in 927 posts
  Ik heb uw code eens laten checken door een PHP Code Checker https://phpcodechecker.com en die vindt het allemaal OK. Verder ken ik daar ook niets van.

 8. #8
  carfran
  Gast
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door compuchrisje Bekijk bericht
  Nog een foutje gevonden, helemaal onderaan.

  Haal die slash achter br weg, daarna komt het haakje, zonder spatie.
  Ik zei het, van php ken ik niet veel en van servers nog veel minder, maar alle baten helpen, dacht ik.
  Chrisje , kijk eens de regel ervoor .
  $body .= "<b>Aantal honden </b>: " . $_POST['aantalhonden'] . "<br>";
  Dan moet je afsluiten met een slash of je krijgt een error .
  Volgens mij heeft het te maken met overschakelen van php 5.x naar php 7.0 door de webhosting . In php 7.0 zijn wat aanpassingen gebeurd in de php scripts waardoor sommige functies niet (goed) meer werken . Er zijn nog heel wat webhostings die op php 5.6 draaien , meer dan je wel eens zou kunnen denken .

 9. #9
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  27 oktober 2011
  Berichten
  115
  Bedankjes
  40
  Bedankt
  10 keer in 10 posts
  Dankjewel Carfran, zelf dacht ik ook al dat de oorzaak best eens bij Datasoft Services zou kunnen liggen. Na een hele middag en avond formulieren checken, heb ik hen al eens gevraagd hun php-service te checken, maar men denkt dat de oorzaak niet bij hun ligt.
  Maar ik zal zeker nog eens opnieuw contact opnemen en nogmaals vragen hun PHP versie te checken, misschien hebben ze daar zelf niet aan gedacht.

  Bedankt voor het meedenken!
  Laatst gewijzigd door Nino; 3 oktober 2017 om 21:05

 10. #10
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  27 oktober 2011
  Berichten
  115
  Bedankjes
  40
  Bedankt
  10 keer in 10 posts
  Dankuwel!

Discussie informatie

Users Browsing this Thread

Momenteel bekijken 1 gebruikers deze discussie. (0 leden en 1 gasten)

Favorieten/bladwijzers

Favorieten/bladwijzers

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •