Digital Rights Management. Dit is techniek om het beheer van digitale rechten van makers of uitgevers te vereenvoudigen.
Men kan namelijk aangeven welke handelingen met hun werk toegestaan zijn zonder verleende toestemming. Zo kan bijvoorbeeld een uitgever bepalen dat een muziekstuk gratis vijftig keer beluisterd kan worden. Critici noemen het ook wel 'Digital Restrictions Management' omdat rechthebbende door de toepassing van deze beveilingstechniek de wettelijke rechten van gebruikers zou kunnen inperken.