Vrij vertaald "behuizing". Bijvoorbeeld een pc-case is de behuizing van uw pc. De omkasting zeg maar!