De 'Compact Disk' werd geïntroduceerd in 1983 door Philips en is de meest bekende optische disk. Informatie op deze disk kan zowel geluid, foto's als data gegevens bevatten. CD-rom (cd read only memory) is een cd waarvan men enkel kan lezen. Deze term wordt ten onrechte ook wel gebruikt voor een cd-romspeler. Men heeft ook nog CD-R (cd recordable) waarbij het mogelijk is zelf éénmalig informatie op de optische disk te branden, of de CD-RW (cd rewritable) die men terug kan wissen en herhaaldelijk kan gebruiken.