Term gebruikt bij verbindingen. De client (klant) is de vragende partij. Hij zal informatie vragen aan een server (deze levert de informatie).