Opdrachtregel. Is de plaats op het beeldscherm waar je een opdracht kan invoeren. In dos wordt dit aangegeven door 'C:\>'. In Windows is dit bereikbaar door START/UITVOEREN