Comprimeren, inpakken. Bij data worden hier de gegevens samengeperst ook wel coderen genoemd (zie codec)
Zip en Rar zijn de meest gebruikte methodes bij windows. Bij Mac is dit SIT, bij unix is dit Stuffit. Er zijn vele alternatieve methodes ook te vinden.