Een verzameling van acht bits (1 of 0).
Even de rangorde:

  • 1 Byte: 8bits
  • 1 Kilobyte: 1000 byte
  • 1 Megabyte: 1000 kilobyte
  • 1 Gigabyte: 1000 megabyte
  • 1 Terabyte: 1000 gigabyte

Nu hoor ik sommigen al komen, één kilobyte is toch 1024 bytes? Wel, hierbij de eeuwige legende ontsluierd. Een computer werkt zoals wel geweten met het binair talstelsel en kent bijgevolg alleen machten van 2. Maar kilo, mega… zijn fysieke voorvoegsels, die een macht van tien voorstellen.

Daarom kwam men met binaire variant op de huidige voorvoegsels. Men voegt bij ieder voorvoegsel ‘binary’ toe. Zo krijg je dus “kilobyte binary” oftewel “kibibyte”, afgekort KiB. Let dus op het nuanceverschil gevormd door de ‘i’ met KB (kilobyte).

  • 1 Byte: 8 bits
  • 1 Kibibyte: 1024 byte
  • 1 Mebibyte: 1024 kibibyte
  • 1 Gibibyte: 1024 mebibyte
  • 1 Tebibyte: 1024 gibibyte