Dit is overspraak, ongewenste overdracht, van een signaal naar een naastliggend kanaal. Men kan dit voorkomen door de beide signaaldragers verder uit elkaar te leggen indien dit mogelijk is.