De "controletoets". Dit is een toets op het toetsenbord die andere toetsen een andere betekenis geeft. Normaalgezien bevat een toetsenbord twee van zulke toetsen.