Een cursor (letterlijk "aanwijzer") is een specifiek symbool dat op het scherm wordt getoont waar het volgende karakter gaat geplaatst worden. Meestal knippert (blink) een cursor om duidelijk te maken dat invoer op deze plaats gaat gebeuren.