Disk And Execution MONitor, is een programma van het besturingssysteem dat bepaalde gebeurtenissen in de gaten houdt (monitor) en eventueel dan in actie komt.