Een geheel cijfer zonder teken. Binary digit (bit) en decimal digit (cijfer van 0 tem 9)