Proefversie. Een voorlopige versie van een nog uit te brengen programma. Meestal worden deze gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft de fabrikant het voordeel van publiciteit en worden fouten eventueel op voorhand bekend. Soms is een demo versie ook een volledige of beperkte versie van het uiteindelijk programma dat men gedurende een bepaalde tijd kan evalueren. Op die manier probeert de fabrikant dat de tester genteresseerd geraakt in zijn product.