Een programma dat bij lange downloadsessies onderbrekingen goed kan opvangen. Hij hervat de download waar hij werd afgebroken.