Downloaden is het binnenhalen/ophalen van een bestand van een (meestal) grotere pc naar een kleinere pc. In het hedendaagse internettijdperk gebruikt men de term nog maar bijna uitsluiting voor het binnenhalen van een bestand van een website. Dat bestand kan een computerprogramma, tekst, afbeelding, video of geluid zijn.