Staat voor 'Document Type Definition'. Een document waarin de structuur van een webpagina wordt beschreven die geschreven is in XML.