Uitwerpen. Het uitstoten van papier uit een printer of van een diskette uit een loopwerk.