Invoegen. Dit wil zeggen dat dit mee is ingebouwd, toegevoegd. Zo heeft men embedded software, een apparaat waarin de software reeds aanwezig is. Embedded database, een applicatie met een eigen database. Enz...