Enter is de Engelse benaming voor 'invoeren', meerbepaald het invoeren van gegevens. De term wordt ook gebruikt om de entertoets aan te duiden. Dit is de toets waarop men drukt om de ingevoerde gegevens te verwerken.