Rooster, raster. Denkbeeldige puntjes waarin het beeldscherm is verdeeld om bitmap tekeningen in te maken. Ook bij spreadsheets en andere programma's spreekt men van 'grid' als men het raamwerk wil bedoelen.