De afkorting voor Frequently Asked Questions. Dit is een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden. Steeds wederkerende vragen met de oplossing worden in zo'n lijst bijgehouden.