bestandskenmerk. Kenmerk van het bestand dathet gebruik hiervan regelt bv archive, hidden ,read-only etc.