Bij elkaar horende delen staan niet altijd netjes achterelkaar op een schijf, waardoor een bestand soms lang duurd eer het geladen is. Dit kan men oplossen door te 'defragmenteren' waardoor alle gegevens terug netjes achter elkaar worden geordend.