dwz dat men zowel kan ontvangen als verzenden op het zelfde ogenblik bij datatransmissie