Datacommunicatie die beurtelings plaats vindt. Afwisselend wordt er gezonden en ontvangen.