een verbinding verbreken of het vastlopen van een programma.