hexadecimaal of het 16-tallig stelsel. Waarden worden weergegeven van '0' tot '9' en van 'A' tot 'F'