Staat voor American Standard Code for Information Interchange. Dit is een verzameling van codes, ook wel character set (tekenset) genoemd, voor de uitwisseling van gegevens. Oorspronkelijk was "plain" of "standaard" ASCII een 7-bits code waarmee men 128 characters kon vormen. Tegenwoordig wordt de "extended" ASCII gebruikt. Deze heeft een 8-bits code waarmee men 256 besturings- en informatietekens mee kan vormen. Met behulp van codetabellen (code pages) kan men verschillende characters toewijzen voor de ondersteuning van vreemde tekens in diverse landen.