Dit is een koppeling tussen twee delen in een informatiesysteem. Men gebruikt deze term zowel bij hardware als bij software. De communicatie regels om deze koppeling te maken worden vastgelegd in een protocol.