• Integrated Device Electronic: een interface voor een schijfstation dat ge´ntegreerd is in de drive. De aansluiting gebeurt via de isa bus. In 1994 kwam er een vebeterde versie, namelijk 'Enhanced IDE'. Een veelgebruikt synoniem is 'ATA'.
  • Integrated Development Environment: Dit is een ge´ntegreerde ontwikkelomgeving. Bv. de integratie van een editor, compiler, debugger en linker in de omgeving om een applicatie te schrijven (programmeeromgeving).