Een avatar is een zelfgekozen beeld of een verschijningsvorm van iemand in de virtuele realiteit. Hier op onze site kan je ook een avatar kiezen, een afbeelding waarmee je je kan identificeren en die automatisch bij ieder bericht wordt geplaatst. Zo komen avatars voor op internet fora, bij instant messaging, ...

Daarnaast heeft het woord nog een andere betekenis. AVATAR is dan de afkorting voor "Advanced Video Attribute Terminal Assembler and Recreator". Hierbij is AVATAR een protocol dat gekleurde tekst en ASCII art sneller kan verzenden over trage verbindingen dan de ANSI escape code dit kan.