Hier wordt internet gebruikt om lokale netwerken (LAN's) met elkaar te verbinden. Dit gebeurt via beveiligde tunnels over het internet.