Onderbreking. Interrupt requests of onderbrekingsaanvragen gebeuren om bepaalde processen die niet kunnen wachten, voorrang te geven op de lopende processen. In een pc ken men 3 soorten irq's (interrupt requests). Onderbrekingsaanvragen van hardware, software of randapparatuur.

Een mooi voorbeeld waar men irq's gebruikt zijn de invoerapparaten zoals muis en toetsenbord. Deze apparaten onderbreken de lopende processen daar zij gegevens moeten doorgeven aan de pc (bv. welke toets is gedrukt).