ISR of interrupt service routine is het programmaatje dat een interrupt afhandelt (zie ook interrupt).