Een netwerk binnen een bedrijf waarbij een eigen webserver binnen het bedrijf informatie aan zijn werknemers kan bieden over een eenvoudige webbrowser.