Een indringer, hacker. Een persoon die zonder toestemming binnenbreekt in bv. een netwerk.