Factuur met opgave van geleverde goederen, prijs, referentienummer en dergelijke.