Java Virtual Machine. Een interpreter die Java instructies uitvoert van een Java applet. Zie ook Java.