Als computerterm wordt hier het uitlijnen, uitvullen van tekst mee aangegeven. Bij right justified wordt alle tekst tegen de rechterkantlijn uitgelijnd. Bij vertical justification wordt de tekst op een blad uitgevuld zodat rechts en links een rechte kantlijn wordt bekomen.