'Audio Video Interleaved' is een mediaformaat van Microsoft om film- of geluidsbestanden weer te geven.