Een keylogger is een, meestal ongewenst, programma dat bijhoudt wat jij typt. Zo kunnen de makers/gebruikers van dit programma al je wachtwoorden, ... te weten komen. Keyloggers zijn software en vallen onder de categorie 'spyware'.