Verbindingssnelheid die uitgedrukt is in baud (zie baud).