Hiermee wordt tijdens een gegevensoverdracht gecontroleerd op fouten. CRC is meestal een reeks getallen, als er in het controlegetal iets fout is, moet de reeks opnieuw worden verzonden.